Salgsbetingelser

Innledning

Organisasjonen Young Future - Healthcare and Education er en ideell organisasjon som først og fremst driver barnehjemmet House of Dreams i Cebu på Filippinene. Vi selger fadderskap både for privatpersoner og for bedrifter og derfor har vi valgt å etablere en nettbutikk løsning hvor vi behandler betaling av medlemskap. Handel med oss er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.
Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av fadderskap.

Partene

Selger er organisasjonen Young Future - Healthcare and Education, c/o Katrine Bakke, Sommerfrydvegen 31, 3721 Skien, org.nr 996 426 718 og betegnes i det følgende som selger.

Kjøper er den privatpersonen/bedriften som foretar fadder/sponsor kjøp, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for fadderskapet er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtaleinngåelse

Avtalen er ikke bindende og kan sies opp av kjøper uten noen form for oppsigelsestid, dette er kun et frivillig bidrag som kan endres eller avbrytes av kjøper når man selv måtte ønske.

Betalingen

Kjøper går inn på en månedlig avtale enten via Vipps betaling eller fast trekk fra egen konto. Kjøper velger selv hvilke beløp man ønsker å støtte organisasjonen med.

Levering

Man blir registrert som fadder eller sponsor etter første betaling og vil få jevnlige oppdateringer om hva bidraget går til og hvordan livet i barnehjemmet House of Dreams er via Young Future sin hjemmeside, Instagram og Facebook side.

Risikoen for medlemskapet

Det er ingen risiko for kjøper.

Angrerett

Kjøper har full mulighet for å angre på fadder/sponsor avtalen.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler, avsluttes medlemskapet uten noen form for purring eller påminnelse, dette er kun et frivillig medlemskap som kjøper selv bestemmer sum og varighet på fadderskapet.

Garanti

Selger garanterer at minimum 90% av alle innsamlede midler går direkte til prosjektet.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Konfliktløsning

Klager kan rettes til selger. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller forbrukerradet.no.